Archives

Психология власти. Концепция непререкаемого лидерства

На примере наиболее ярких харизматических лидеров в истории человечества вы узнаете, какими качествами должен обладать настоящий вождь, что отличает «действительно великих» от «сиюминутных выскочек», как уберечь свой разум от одурманивающего действия «наркотика власти».
Все аспекты и тайны психологии, тактики, стратегии лидерства, наиболее действенные лидерские приемы и самые характерные ошибки — обо всем этом на страницах этой книги.

Невідома ціна свободи. Демократичні революції у Грузії, Україні та Киргизіїraquo

Це третя книга відомої фінської журналістки і письменниці Анни-Лєни Лаурен, що виходить українською мовою. Якщо дві попередні її книги відображали сучасні реалії життя в Росії та кавказьких республіках, то в пропонованій книзі український читач зможе довідатися про зацікавлений погляд авторки і на Україну. Чому ж Україна, на думку фінської письменниці, досі є країною з невизначеною ідентичністю?

Лібералізм: Антологія

Ця книжка є першою в Україні антологією світової ліберальної думки, що включає праці авторів XVII–XX століть. Вона продовжує серію видань під загальною назвою «Політичні ідеології», мета якої послідовно репрезентувати основні традиції політичної думки та відповідні політичні ідеології.

Зовнішня політика України: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. 2014

Мета роботи – дати комплексний аналіз зовнішньої політики України, ключових тенденцій, властивих їй протягом поточного року, та викласти прогнозні сценарії їх розвитку, а також окреслити пріоритетні напрямки реалізації зовнішньополітичного курсу країни.

Прагматизм і плюралізм як рушії розвитку великого міста

Книга відомого американського дослідника-урбаніста, директора Інституту Кеннана Міжнародного центру підтримки науковців ім. Вудро Вілсона є аналітичним дослідженням процесів пінесення трьох визначних міст Чикаго, Москви і Осаки на зламі ХІХ-ХХ ст.

Ґудбай, імперіє. Розмови з Кахою Бендукідзе

Вдумливий читач знайде в цій книзі як тверезий погляд на нинішню кремлівську владу, так і ідейне підґрунтя для побудови сучасного суспільства, особливо необхідне Україні сьогодні.

Плутократи. Епоха нових багатих і занепад старої системи

Фріланд розповідає, чим відрізняються нинішні багатії від колишніх рантьє, звідки в них гроші і навіщо вони займаються благодійністю. Зокрема приділяє увагу й українським мільйонерам, які теж ухопили ласий шматок пирога.